Bác sĩ CKI
VŨ VĂN PHI

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 14  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp bác sỹ Đa khoa tổng quát tại Đại học Y Huế
  • Hoàn thành chứng chỉ Bác sỹ chuyên khoa 1 về Sản khoa – Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2015 – nay: Bác sỹ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc