Bác sĩ CKI
VŨ VĂN PHI

💡 Cao cấp
Số năm kinh nghiệm trong nghề: 14  năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa tổng quát tại Đại học Y Huế
  • Hoàn thành chứng chỉ Bác sĩ chuyên khoa 1 về Sản khoa – Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2015 – nay: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc