BS CKII
NGUYỄN MẠNH BẢO

Số năm kinh nghiệm trong nghề:  19 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

1994-2000: Bác sĩ Y khoa tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế TP. HCM

2009-2012: Thạc sĩ y học Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

2001-2019: Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, TP HCM

2019- nay: Bác sĩ Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc