Thạc sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 14 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Đa Khoa tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Thạc sĩ Nhi khoa tại Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2020 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2019-2020: Trưởng Khoa Nhi tại Phòng Khám Sim Medical Center.
  • 2017-2019: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.
  • 2015-2017: Bác sĩ nhi Bệnh viện Quốc tế City
  • 2006-2015: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM