Thạc sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỚC

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 18 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • 2003-2009: Bác sĩ Đa khoa Trường Đại Học Y Dược Huế
  • 2013-2014: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nhi sơ sinh Trường Armand- Trousseau – Paris
  • 2010-2012: Thạc sĩ Nhi khoa Trường Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2009-2014: Giảng viên Trường cao đẳng Y tế Huế
  • 2015-2016: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đồng Nai
  • 2016-2018: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
  • 2019-Nay: Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc