Thạc sĩ – Bác sĩ
TRỊNH NHỰT THƯ HƯƠNG

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 18 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • 1997-2003: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP HCM
  • 2013-2015: Thạc sĩ Đại học Y Dược TP HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2003 – 2006: Bác sĩ nội trú Sản phụ khoa
  • 2006 – nay: Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ
  • 2019 – nay: Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc