Bác sĩ CKII
BÙI NGỌC UYÊN CHI

Chủ tịch Hội đồng Phòng mổ – Gây mê Hồi sức

Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa II Gây mê – Hồi sức, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Thạc sĩ Gây mê – Hồi sức, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược, Tp.HCM
  • Chứng chỉ Thực hành lâm sàng, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 – nay: Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2008 – 2010 : Bác sĩ Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM
  • 2007 – 2010: Giảng viên trường Đại học Y Dược, Tp.HCM
  • 2003 – 2008: Bác sĩ Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM
  • 2003 – 2006: Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược, Tp.HCM