Thạc sĩ – Bác sĩ
HUỲNH THỊ THU THẢO

Giám Đốc Trung tâm Hỗ Trợ Sinh Sản

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 23 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược, Tp. HCM
  • Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược
  • Chứng chỉ Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản (lý thuyết và thực hành), Bệnh viện Parkway Singapore
  • Chứng chỉ Phôi học và Xét nghiệm Nam khoa, Bệnh viện Sản phụ – Nhi KK, Singapore

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 –  nay: Bác sĩ lâm sàng và Trưởng phòng lab thụ tinh trong ống nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2004 – 2010: Bác sĩ lâm sàng và Trưởng phòng lab Thụ tinh trong ống nghiệm, khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương
  • 2006: Thành viên chính thức của Hội Nội tiết sinh sản Tp. HCM
  • 2002 – 2003: Bác sĩ Sản Phụ khoa, khoa Cấp cứu và phòng sanh, Bệnh viện Hùng Vương
  • 1996 – 1999: Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Bệnh viện Trưng Vương