Thạc sĩ – Bác sĩ
TRẦN DIỄM TRANG

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 11 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Nhi Khoa, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2010 – 2016: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp.HCM
  • 2008 – 2010: Bác sĩ Nội trú, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp.HCM