Tiến sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 34 năm

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sĩ CKII Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM

Kinh nghiệm Y khoa:

  • 2019 – nay: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2015 – 2016: Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Mekong
  • 2006 – 2015: Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM & Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM
  • 2004 – 2005: Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ
  • 1985 – 2015: Giảng viên Bộ môn Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • 1985 – 2005 Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM và Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Từ Dũ