Tiến sĩ – Bác sĩ CKI
LÊ THỊ THU THẢO

Giám Đốc Y Khoa
Chủ tịch Hội đồng Y khoa

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Tiến sĩ Y học, Chuyên ngành Nội Khoa Tổng Quát, Đại học Y Dược TP. HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bác sỹ chuyên khoa I ngành Nhiễm, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sỹ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2011 – nay: Bác sĩ Nội khoa Tổng Quát – Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2008 – 2010: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM
  • 2004 – 2010: Chuyên viên cố vấn của Vụ Điều trị thuộc Bộ Y tế về sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue
  • 1993 – 2010: Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM
  • 1984 – 1993: BS Điều trị – BV Bệnh Nhiệt đới.
  • 1981 – 1984: Bác sĩ khoa Khám bệnh, Sở Y Tế TP. Huế