Tin tức

Giấy Phép Môi Trường – Ubnd Tỉnh Bình Dương

02/05/2023

Với mong muốn mang đến môi trường chăm sóc sức khoẻ “xanh – sạch – đẹp”, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc tự hào được UBND Tỉnh Bình Dương – Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường nhằm thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.