Tin tức

Hành trình gặp gỡ

28 June, 2020

Chia sẻ:

Bệnh viện Quôc tế Hạnh Phúc trân trọng chia sẻ đến các mẹ câu chuyện “Hành Trình Gặp Gỡ” của gia đình anh chị Tuấn Vũ – Nhã Trang

Có lẽ trong hành trình thiêng liêng của tình mẫu tử, khoảnh khắc được đón con lúc chào đời là khoảnh khắc khó quên và hạnh phúc nhất của người phụ nữ. “Khoảnh khắc đó mới là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời mỗi đứa trẻ, cũng như người mẹ vậy” chị Nhã Trang chia sẻ. 

+ Nội dung, hình ảnh, dựng phim: Tuanvunguyen 
+ Kể chuyện : Le Ngoc Nha Trang
+ Links: https://goo.gl/vyeqZW