Kết quả chu kỳ chuyển phôi tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản

Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc trở thành Trung tâm hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận RTAC từ năm 2014 và duy trì chứng nhận đến nay.

Kết quả chu kỳ chuyển phôi trữ tươi

Kết quả chu kỳ chuyển phôi trữ đông