Tin tức

Hội thảo: Tiếp cận JCI trong quản lý chất lượng bệnh viện, lần đầu tiên được tổ chức bằng tiếng Việt tại Việt Nam

1 June, 2020

Chia sẻ:

Lần đầu tiên, Hội thảo “Tiếp cận JCI trong quản lý chất lượng bệnh viện” được tổ chức bằng tiếng Việt, tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bình Dương. Chương trình hội thảo 5 ngày bắt đầu từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 nhằm giúp các bệnh viện tìm hiểu các hướng dẫn của JCI phiên bản mới nhất – số 07, người tham dự được chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực làm thế nào để cải thiện chất lượng và nâng cao quản lý an toàn người bệnh.

Đăng kí tham dự chương trình tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXPBoW_XgAFeAmW1k5GjRbY6Rz-6xBjRkZPSG1pUhSVCrwvw/viewform.

Thông tin liên hệ:
Hotline: 0274 363 6068 – Ext: 8823
Mobile: 0945 437 440 – Ms. Thơm