Tin tức

Hội thảo: “Tiếp cận JCI trong quản lý chất lượng bệnh viện”

24 July, 2020

Chia sẻ:

Hội thảo “Tiếp cận JCI trong quản lý chất lượng bệnh viện” do Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc tổ chức đã thu hút các đại diện của ?? bệnh viện tại Việt Nam đăng ký tham dự.

Hội thảo diễn ra trong 5 ngày, từ ngày ?? – ??/?/???? với mục tiêu chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong cải thiện chất lượng, nâng cao quản lý an toàn người bệnh và giúp các bệnh viện tìm hiểu các hướng dẫn của JCI phiên bản mới nhất (phiên bản số 07).