Nâng Cao Quản Lý Chất Lượng Ngành Điều Dưỡng Tại Việt Nam

Bà Goh Seok Yee – Giám đốc điều dưỡng tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc là khách mời đặc biệt trong chương trình Việt Nam – Góc nhìn của bạn với chủ để Nâng cao quản lý ngành điều dưỡng tại Việt Nam.