Tin tức

Sữa mẹ – Nguồn dinh dưỡng thiêng liêng

25 January, 2021

Chia sẻ:

Hành trình chinh phục danh hiệu “Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” của tập thể bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.

Ngày 2/1/2021, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã được Bộ Y tế công nhận danh hiệu “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” nhờ nỗ lực thực hiện đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi bằng sữa mẹ, qua đó trở thành một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.