Danh sách bác sĩ

Phòng ngừa bệnh cúm A/H1N1 như thế nào?

Bệnh cúm A/H1N1 do virus cúm A/H1N1 gây ra. Virus cúm A/H1N1 có thể dễ dàng lây từ người sang người, giống như cách lây lan của cúm thường qua không khí có chứa các hạt nước nhỏ li ti khi người bệnh ho, hắt hơi, cười hoặc nói chuyện.

Xem tiếp