Video

“Chuyển Viện Trong Tử Cung”- Cứu Sống Trẻ Sinh Non

30/12/2019

“Chuyển viện trong tử cung” là chuyển các thai phụ có nguy cơ sinh non đến các bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non. Đây là giải pháp được áp dụng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ sinh rất non.