Tin tức

Thông báo – Các quy định bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19

7 April, 2020

Chia sẻ:

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khách hàng cần thực hiện đúng các quy định sau khi đến Bệnh viện:

– Rửa tay thường xuyên
– Luôn đeo khẩu trang
– Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m
– Khai báo y tế trung thực (tại http://khaibaoyte.hanhphuchospital.com)