Bác sĩ
ORLY DAFNI ATTIA

Bác sĩ Nhi khoa hơn 25 năm kinh nghiệm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ Nội trú Nhi khoa, Bệnh viện Kaplan Israel
  • Tốt nghiệp Trường Y khoa Hadassah, Israel.

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • Hiện nay: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2017 – 6/2023: Bác sĩ Nhi khoa, đánh giá và điều trị cho trẻ em tự kỷ và sự chậm phát triển, Raffles Medical, TP.HCM
  • 2016-2017 Hoạt động tình nguyện thuộc chương trình Children’s Hope In Action tại Hội An
  • Từ năm 2009: Bác sĩ hợp tác một số phòng khám đa khoa quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM
  • 2004 – 2006: Bác sĩ, Trung tâm Tự kỷ, Bệnh viện Assaf Harofe, Israel
  • 2006 – 2009: Phòng khám nhi, Rehovot, Israel. Bác sĩ trưởng, ER, Bệnh viện Kaplan, Israel
  • 1999 – 2004: Bác sĩ Nội trú Nhi khoa, Bệnh viện Kaplan, Rehovot, Israel
  • 1995 – 1999: Bác sĩ sĩ quan trong Lực lượng Quốc phòng Israel