Truyền thông

[Thông Báo] – Quy Định Khách Thăm, Khám Bệnh

31/03/2020

Đối với Khách hàng khám bệnh Ngoại trú:
Trường hợp bệnh nhân là người lớn: Chỉ duy nhất 01 người đi cùng
Trường hợp bệnh nhân là trẻ em: Tối đa 02 người lớn đi cùng

Đối với Khách hàng khám bệnh Nội trú:
•Chỉ duy nhất 01 người thân chăm sóc cho 01 bệnh nhân/ 01 phòng

✔️Quy định áp dụng tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc và các phòng khám.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!