Truyền thông

Vì Cộng Đồng, Phòng Khám Quốc Tế
Hạnh Phúc Luôn Hoạt Động!

30/03/2020

Các gia đình có thể yên tâm đến thăm khám hoặc chích ngừa tại Phòng khám Quốc tế Hạnh Phúc trong thời gian này. Thời gian mở cửa: từ Thứ 2 – Thứ 7 (08:00 – 17:00)

KHAI BÁO Y TẾ ONLINE khi đến thăm khám tại Bệnh viện & Phòng khám Quốc tế Hạnh Phúc tại http://khaibaoyte.hanhphuchospital.com/