Tin tức

Vì cộng đồng, phòng khám Quốc tế
Hạnh Phúc luôn hoạt động!

30 March, 2020

Chia sẻ:

Phòng khám Quốc tế Hạnh Phúc (Tầng 5, Estella Place Quận 2) vẫn hoạt động bình thường trong thời gian Trung tâm thương mại Estella Place tạm thời dừng hoạt động từ ngày 28/03/2020 nhằm tuân theo chỉ thị của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các gia đình có thể yên tâm đến thăm khám hoặc chích ngừa tại Phòng khám Quốc tế Hạnh Phúc trong thời gian này. Thời gian mở cửa: từ Thứ 2 – Thứ 7 (08:00 – 17:00)

KHAI BÁO Y TẾ ONLINE khi đến thăm khám tại Bệnh viện & Phòng khám Quốc tế Hạnh Phúc tại http://khaibaoyte.hanhphuchospital.com/